“Cuộc đời không phải là xâu chuỗi thật sự vui, xâu chuỗi có nhiều hạt lớn, hạt nhỏ, hạt xấu, hạt tốt, hạt cười, hạt khóc, hạt hạnh phúc, hạt vô hạnh… nó là xâu chuỗi vô thường” (Mạc Can)

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Thơ Nguyễn Quốc Thái

Tháng Chạp và...

Như cơn gió lùa qua căn chòi nhỏ ven sông
Em cũng vậy, tỉnh táo quá, yêu thương gì đâu - vết thương thôi
Cuộc tình ngắn như một tiếng gọi đò
Ơi ới vùng vẫy trong sương chiều

Chỉ còn một chiếc ghế trên hè đường đó với gió
Chỉ còn mình ta và nỗi buồn
Với chiếc cửa sổ đẫm lá.

                ******     *****


Cuối năm, gửi...

Nhớ quá, gió xô chiều trở lạnh
Giọt cà phê rụng ới nhau về
Tháng Chạp so vai ngồi góc phố
Môi cũng xa người đến tái tê


Xuân. 2013
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...