“Cuộc đời không phải là xâu chuỗi thật sự vui, xâu chuỗi có nhiều hạt lớn, hạt nhỏ, hạt xấu, hạt tốt, hạt cười, hạt khóc, hạt hạnh phúc, hạt vô hạnh… nó là xâu chuỗi vô thường” (Mạc Can)

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Bản sao của sự cô độc


Nguyên Hậu

Thế giới anh là sự cô độc
dù có cố gắng
anh cũng sẽ không thể là một phần trong thế giới
những đánh đổi
chắp vá
khỏa lấp
mua chuộc
tất cả đều rời rạc
và không bao giờ thuộc về anh

Bất cứ ai trên cuộc đời ngập ngụa bóng đêm
cũng chỉ là những cái bóng lướt qua
nhạt nhòa
trôi mất
sau những phút giây hoan lạc
anh trở về với chính anh
một bản sao đáng thương và tội lỗi
một ngày
một tuần
một tháng
một năm
một đời
tâm hồn anh là những bản sao của sự cô độc!

N.H
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...