“Cuộc đời không phải là xâu chuỗi thật sự vui, xâu chuỗi có nhiều hạt lớn, hạt nhỏ, hạt xấu, hạt tốt, hạt cười, hạt khóc, hạt hạnh phúc, hạt vô hạnh… nó là xâu chuỗi vô thường” (Mạc Can)

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

hồ điệp mộng


em nhìn thấy anh giữa các vì sao của bầu trời đêm
từ từ rụng xuống
biến thành tấm áo choàng
phủ lấy người em
nét dung nhan huyền hoặc lóe trên bức tường vàng nhợt nhạt

một điệu jazz quen
lắc lư
lắc lư
cuống ta vào mộng...
tan chảy anh vào ảo ảnh  em
cùng nhập
cùng tan 

anh và em bốc hơi
thành hai con bướm 
giữa rừng hồ điệp
nhiều con khác đã ganh tỵ với chúng ta
vì chúng chưa bao giờ 
được là người
trước khi hóa bướm

N.H


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...